Privacyverklaring

Privacyverklaring
R.K. Voetbalclub Wagenberg, hierna: "V.C.W.", gevestigd op Sportpark Heesterbos aan Kerkstraat 11 te Wagenberg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
R.K. Voetbalclub Wagenberg “V.C.W.”
Algemeen e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemeen telefoonnummer: 076 - 593 36 76


Persoonsgegevens die wij verwerken
V.C.W. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (heeft) verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  •   Voor- en achternaam
  •   Geslacht
  •   Geboortedatum
  •   Geboorteplaats
  •   Adresgegevens
  •   Telefoonnummer
  •   E-mailadres
  •   Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt tijdens schriftelijke en telefonische correspondentie
  •   Bankrekeningnummer
  •   Beeldmateriaal (pasfoto)


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

We beschikken echter niet over de techniek om te controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat V.C.W. zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, kunt u daarover contact opnemen via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De informatie zal -na onderzoek- worden verwijderd.


Doel verwerking persoonsgegevens
V.C.W. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  •   Inschrijving als lid en verwerking van mutaties bij de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB)
  •   Het afhandelen van uw contributie en mogelijke andere betalingen
  •   Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  •   U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  •   U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  •   Om goederen en diensten bij u af te leveren


Bewaartermijn persoonsgegevens
V.C.W. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor zij nodig zijn. Voor persoonsgegevens bedraagt die termijn: tot 7 jaar na beëindiging lidmaatschap.


Delen van persoonsgegevens
V.C.W. deelt uw gegevens niet met derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven en/of organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. V.C.W. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Websitebezoek
De website van V.C.W. gebruikt alleen technische, functionele, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door V.C.W. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

V.C.W. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
V.C.W. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..